Zdanění kryptoměn: Bitcoin a daně

Nakoupili jste kryptoměny, jako je bitcoin, ethereum nebo jiné a nyní jste v zisku.                                                          Co teď s tím? Jak kryptoměny danit? 

TVŮRCE

KaDAX

Datum

29.09.2021

ZDANĚNÍ KRYPTOMĚN: Bitcoin a daně

Zdanění kryptoměn je v dnešní době velice složité téma. Kryptoměny jsou stále relativně nový trend, který se ale stává běžnou součástí našeho světa. Nakoupili jste kryptoměny, jako je bitcoin, ethereum nebo jiné a nyní jste v zisku. Co teď s tím? Jak kryptoměny danit? Připravili jsme pro Vás článek, který Vám může pomoci vyznat se ve zdanění kryptoměn u obchodování i jejich těžby v případě právnické i fyzické osoby.

Jak na kryptoměny nahlíží legislativa České republiky?

Jelikož kryptoměny Česká národní banka neuznává jako peněžní prostředky, jsou z pohledu orgánů České republiky považovány za nehmotný movitý majetek. Nákup ani prodej kryptoměn není považován za platební službu. Dle České národní banky nejsou kryptoměny virtuálními penězi, cizí měnou ani obdobou cenného papíru. Z pohledu daně z příjmů u nás nemají kryptoměny žádné výjimky, jako například akcie a cenné papíry.

Obchodování s kryptoměnami fyzickou osobou

Jelikož je bitcoin, jak již výše zmiňujeme, dle české legislativy nehmotným movitým majetkem, nemůžeme příjmy z prodeje kryptoměn zařadit pod příjmy z kapitálového majetku dle § 8 ZDP. Obchody s kryptoměnami se řadí pod ostatní příjmy, tedy pod § 10 ZDP a daní se 15%. Zjednodušeně řečeno, za náklady se dá považovat nákup kryptoměn a s tím související poplatky, které se dají uplatnit až při prodeji kryptoměn, či jejich převodu na fiat měnu. Od příjmu z prodeje tedy odečtete náklady a zbývající zisk se zdaní 15%. V případě převodu např. bitcoinu na jinou kryptoměnu, či využití kryptoměny jako platidla za službu vzniká zisk již z této transakce a měl by být zdaněn v daném roce. V rámci jednoho roku není možné mezi sebou kompenzovat zisk z prodeje kryptoměny se ztrátou z obchodování akcií, apod, jelikož dle § 10 ZDP je mezi sebou možné kompenzovat pouze stejné druhy příjmů. Je ovšem možné kompenzovat mezi sebou zisk a ztrátu z různých druhů kryptoměn.

Obchodování s kryptoměnami právnickou osobou

Před nákupem kryptoměn, by měla být vytvořena interní směrnice na jejich oceňování. Přeceňování kryptoměn se zpravidla přepočítává dle průměrného kurzu z dané burzy na konci účetního období. Zisk nebo ztráta z přecenění kryptoměn se poté promítá do výsledku hospodaření právnické osoby. Při prodeji kryptoměn potom daníme zbývající zisk, tedy rozdíl mezi nákupem a prodejem, 19%. V případě právnických osob, můžeme uplatnit ztrátu z předchozích 5 let vůči zisku z aktuálního kalendářního roku. Je možné také ztrátou z jiného druhu obchodu kompenzovat zisky z kryptoměn, jelikož společnost daní svůj ekonomický zisk jako celek.

Je potřeba mít pro investice do bitcoinu živnost?

Je potřeba zmínit, že je rozdíl mezi nákupem kryptoměny a jejich těžením. Rozdíl tedy není ve výši daně z příjmů, ale v nutnosti zřízení živnostenského oprávnění. Při obchodování s bitcoinem či jinými kryptoměnami mít živnostenské oprávnění nemusíme, ale při jejich těžbě již ano. Zákonem je totiž tato činnost vykládána jako podnikání.

Osvobození od daně při příjmu do 30 tis. Kč?

Při obchodování s kryptoměnami bohužel neplatí osvobození od daně v případě příjmů do 30 000 Kč, jelikož se nejedná o příležitostný příjem vykonaný aktivní činností. Jelikož se kryptoměny nedají považovat ani za finanční majetek ve formě cenného papíru nelze u něj použít ani limit 100 000 Kč, který je u příjmů z akcií.

Daně, když použiji kryptoměny jako platidlo za prodej služeb a zboží?

Na běžné faktuře je fakturovaná částka v českých korunách. K fakturované částce je nutné připsat přepočet v dané kryptoměně. Základem daně z této transakce je pro Vás hodnota v českých korunách. Další vývoj kurzu kryptoměny s tímto nesouvisí.

Těžení kryptoměn fyzickou a právnickou osobou

V případě fyzických osob je těžení kryptoměn považováno za podnikání a je nutné vlastnit živnostenské oprávnění. Při výpočtu daně je možné využít na náklady výdajový paušál či skutečné výdaje, které vznikají rozdílem mezi nákupem a prodejem kryptoměny. Výsledná daň je pak 15%. U právnických osob postupujeme stejně jako u obchodování s kryptoměnami.

 

Fyzické osoby jsou zdaňovány 15% oproti právnickým osobám, které jsou zdaňovány 19%. Výplata dividendy společníkovi, ale podléhá zdanění 15% daní z příjmů fyzických osob, proto je nutné všechno zvážit v širších souvislostech.

Není vyloučeno, že se v budoucnu zákony změní a bude potřeba živnostenské oprávnění i pro obchodování s kryptoměnami, jelikož aktuálně to není potřeba pouze proto, že tato činnost není v živnostenském zákoně uvedena. Tento článek proto berte pouze jako vodítko k použití, vše je na Vašem rozhodnutí a rozhodnutí Vaší účetní.

 

KADAX účetnictví a daně s.r.o.

IČO: 17669880

Bc. Kateřina Kasíková na Firmy.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE