Jak se stát podnikatelem: první kroky

TVŮRCE

KaDAX

Datum

30.03.2023

podnikani_clanek_blog

Chcete se stát podnikatelem? Návod na založení vlastní živnosti a první kroky pro úspěch!

Podnikání může být skvělé a zábavné, ale rovněž nejisté a velmi náročné. Pokud Vás to ale k podnikání táhne a chcete se chopit své příležitosti, existuje několik kroků, které byste měli promyslet.

  • Vyberte si oblast podnikání a určete si svůj obchodní záměr 

Prvním krokem k založení vlastního podniku je rozhodnout se pro oblast, ve které chcete podnikat. Zaměřte se na oblast, ve které máte zkušenosti, a která Vás baví a naplňuje. Rozmyslete si, co chcete nabízet. Důležité také je zohlednit tržní poptávku a velikost konkurence.

  • Udělejte si průzkum trhu

Důkladný průzkum trhu je klíčový pro rozjezd Vašeho podnikání. Zjistěte si, kdo jsou Vaši potencionální zákazníci a jaké jsou jejich potřeby. Přemýšlejte o tom, koho by Vaše služby/výrobky mohly zajímat. Rovněž také, kdo jsou Vaši konkurenti, co nabízejí a jakou cenu si za to účtují.

  • Zjistěte si, jaké potřebujete oprávnění, licence a povolení

Zkontrolujte si, zda Vaše podnikání vyžaduje jakoukoli formu licence nebo povolení. Toto může být odlišné v závislosti na oblasti podnikání, kde chcete působit.

  • Zvažte formu podnikání

Vyberte si, zda chcete podnikat jako fyzická nebo jako právnická osoba. Každá má své výhody i nevýhody. Pokud si nejste jisti, jakou právní formu zvolit, poraďte se s právníkem či daňovým poradcem. 

  • Založení živnosti

Pokud jste se rozhodli založit si živnost, je nutné vyplnit jednotný registrační formulář, zvolit správné živnosti (volná, řemeslná, vázáná, koncesovaná a v nich konkrétní druh) a podat jej na příslušný živnostenský úřad. Po splnění podmínek daných zákonem dle druhu živnosti Vám bude vystaveno živnostenské oprávnění a můžete začít. Jestliže zvažujete založení firmy je nutné se obrátit nejprve na notáře a až následně na živnostenský úřad.

  • Založení účetnictví a plánování toku svých financí

Je důležité mít přehled o svých finančních prostředcích a plánovat své výdaje. Nejlépe využijte služeb účetní či daňového poradce. Můžete se domluvit na jednorázové konzultaci při vzniku podnikání a následně se rozhodnout, co je pro Vás vhodné (s.r.o. je povinno vést účetnictví). Rovněž je nutné vědět, jaké daně se Vás týkají a jak často je máte platit.

  • Získávejte zákazníky

Jedním z nejtěžších úkolů pro nové podnikatele je získání prvních zákazníků. Snažte se využít veškeré možnosti, které máte k dispozici, jako jsou slevy, marketingové akce a spolupráce s jinými podniky. Využijte své známosti a sociální sítě k získání prvních zákazníků/klientů a snažte se vytvářet si u nich dobré jméno. 

  • Nezapomeňte, že je nutné vytrvat. 

KADAX účetnictví a daně s.r.o.

IČO: 17669880                        DIČ: CZ17669880

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE

© Copyright 2023 KADAX | Účetnictví třinec