One Stop Shop (OSS): Jak využít tento
nástroj při prodeji zboží do EU

TVŮRCE

KaDAX

Datum

09.06.2023

obrazek_eshop_oss

Máte e-shop a prodáváte zboží do zahraničí soukromým osobám? 

S rostoucím počtem elektronických obchodů a jejich mezinárodního působení se objevuje potřeba jednoduchých a efektivních mechanismů pro plnění daňových povinností v rámci Evropské unie. Jedním z takových mechanismů je tzv. One Stop Shop (OSS), neboli režim jednoho správního místa. V tomto článku se zaměříme na využití OSS pro e-shopy prodávající do EU soukromým osobám a poskytneme přehled o tom, jak se zaregistrovat, kde a jak podat přiznání a jaké jsou s tímto systémem spojené povinnosti. 

Představme si český e-shop, který nabízí své zboží zákazníkům v různých zemích EU. Dříve, než byl OSS zaveden, byl e-shop po překročení limitu povinen registrovat se pro daňové účely v každé zemi EU, do které prodával. To znamenalo složitou a časově náročnou administrativu. Nyní, po překročení hranice 10 000 EUR je však možné, český e-shop zaregistrovat pouze v jedné zemi EU, kterou považuje za svoji „domovskou“ zemi, a tím centralizovat své daňové povinnosti, a to v případě, že má v zemi provozovnu a nemá již registraci k OSS v jiném členském státě. 

Pokud bychom si vzali konkrétní příklad, kdy český e-shop prodává své zboží soukromým osobám v Německu, Francii a Itálii, bude se při využití OSS registrovat v České republice. Tato registrace umožní e-shopu centralizovat svoje daňové povinnosti a plnit DPH v jednom místě. To znamená, že český e-shop bude povinen prostřednictvím OSS podat přiznání a zaplatit DPH za prodeje do Německa, Francie a Itálie přes český finanční úřad. OSS ale není povinný, lze se nadále registrovat k DPH v jiném členském státě a v některých případech to může být i výhodou.

Registrace

Registrace pro využití OSS je relativně jednoduchá. E-shop musí kontaktovat správce daně jednoho správního místa, kterým je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I. a vyplnit příslušné formuláře pro registraci daňového subjektu a následně další pro registraci k OSS. Jedná se o dva stupně registrace i v případě, že je subjekt již registrován k DPH v ČR.

Podání daňového přiznání a platba daně

Podání přiznání a plnění daňových povinností prostřednictvím OSS se provádí online. E-shop bude moci využít elektronický portál, který poskytuje finanční správa České republiky. Při podávání přiznání bude e-shop uvádět relevantní informace o svých prodejích v různých zemích EU a vypočítávat DPH na základě míst, kde bylo zboží doručeno, a to vše v  EUR. V případě, že e-shop vystavuje faktury v jiné měně, musí použít pro výpočet směnný kurz Evropské centrální banky (ECB) zveřejněný pro poslední den zdaňovacího období. Daňové přiznání se provádí čtvrtletně a platba DPH probíhá na bankovní účet FÚ Brno I. pouze v měně EUR pod zvláštním variabilním symbolemCZ/CZ+číselná část DIČ/Q1.2023“, kde číslo za písmenem Q označuje příslušné kalendářní čtvrtletí 

OSS může být velkým přínosem pro e-shopy, protože umožňuje centralizovat daňové povinnosti a snižuje administrativní zátěž spojenou s prodejem do více zemí EU. Je důležité, aby e-shopy věnovaly pozornost pravidlům a lhůtám týkajícím se OSS a správně plnily své daňové povinnosti. Nedodržení těchto pravidel může vést k pokutám a dalším nepříjemnostem. Velkou nevýhodou je, že oprava již podaného daňového přiznání může proběhnout vždy až v následujícím daňovém přiznání, tedy až po dalších 3 měsících.  

Další nevýhody 

Komplexita pravidel: Přestože je OSS vytvořen za účelem zjednodušení daňových povinností, pravidla a postupy mohou být stále poměrně složité a náročné na pochopení. E-shopy musí pečlivě studovat a porozumět příslušným předpisům a lhůtám pro každou zemi, do které prodávají. 

Administrativní náklady: I když OSS umožňuje e-shopům centralizovat daňové povinnosti, stále je nutné vést pečlivou evidenci prodejů a správně vyplňovat a podávat přiznání prostřednictvím elektronického portálu. To může vyžadovat dodatečné investice do software, školení zaměstnanců nebo dokonce najímání externích odborníků. 

Riziko chyb: OSS přenáší odpovědnost na e-shop, aby správně určil a uplatnil DPH v jednotlivých zemích. Pokud dojde k chybě výpočtu nebo nesprávnému podání přiznání, může to vést k finančním sankcím, pokutám a dalším právním problémům, které si každý stát řeší samostatně. E-shopy jsou proto povinny být pečlivé a přesné při plnění svých daňových povinností.  

Potenciální změny legislativy: Daňové předpisy se mohou měnit, a to i v souvislosti s OSS. E-shopy musí být schopny reagovat na tyto změny a aktualizovat své postupy a procesy, aby se vyhnuly případným konfliktům s finančními úřady. 

V závěru lze konstatovat, že OSS může být užitečným nástrojem pro e-shopy prodávající do EU soukromým osobám. Registrace, podání přiznání a plnění daňových povinností prostřednictvím OSS mohou e-shopům výrazně usnadnit provoz a umožnit jim se zaměřit na rozvoj svého byznysu. Je důležité, aby majitelé e-shopů měli dostatečné povědomí o OSS a konzultovali to s odborníky, pokud mají jakékoli otázky nebo nejasnosti. Je důležité, aby e-shopy, které využívají OSS, pečlivě zvážily všechny aspekty a měly dostatečné znalosti a odbornou podporu, aby mohli minimalizovat rizika a plnit daňové povinnosti správně a včas. 

KADAX účetnictví a daně s.r.o.

IČO: 17669880                        DIČ: CZ17669880

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE

© Copyright 2023 KADAX | Účetnictví třinec