Konsolidační balíček 2023 ve zkratce:
Klíčové změny v daních

TVŮRCE

KaDAX

Datum

12.12.2023

zmeny_dane

    Daňové změny od roku 2024: Průvodce aktuálními změnami

Pomalu vstupujeme do daňového období 2024, ve kterém nás čekají zásadní změny v podobě konsolidačního balíčku. Proto jsme se rozhodli poskytnout Vám komplexní přehled klíčových daňových změn a novinek, které mohou ovlivnit Vaše podnikání i osobní finance. Projdeme to společně od sazeb daně z příjmů po DPH a sociální pojištění, postupně přes hlavní aspekty nové daňové legislativy.

Daň z příjmů fyzických osob

Od roku 2024 nadále zůstávají dvě sazby daně z příjmů fyzických osob a to 15 % a 23 %. Novinkou je, že vyšší sazba 23 % bude uplatňována už od trojnásobku průměrné roční mzdy. To znamená, že mzda zaměstnanců do cca 120 tis. Kč bude i nadále podléhat sazbě 15 %, nad tuto částku pak 23 %. Přesná výše průměrné mzdy pro příští rok bude známá počátkem roku 2024. 

Zrušeno bude školkovné a omezena bude i sleva na manžela/ku, pro kterou bude nutné, aby druhý z manželů měl příjmy do 68 tis. Kč a zároveň pečoval o dítě do tří let věku. Dále byla zrušena sleva na studenta i možnost odečíst si od základu daně příspěvky uhrazené odborovým organizacím

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 21 %. Tato změna poprvé ovlivní daňové přiznání za rok 2024 s termínem podání v roce 2025.

Zdravotní, nemocenské a sociální pojištění

Základ pro výpočet sociálního pojištění u OSVČ se mění z 25 % průměrné mzdy na 40 %, což znamená zvýšení minimálního měsíčního pojistného ze současných 2 944 Kč na 4 710 Kč. Podnikatelé v prvních třech letech podnikání mohou využít sníženého základu (toto ustanovení bude upřesněno). 

Zaměstnanci budou nyní povinni platit nemocenské pojištění ve výši 0,6 % z hrubé mzdy.

DPH

V této oblasti dochází ke sjednocení aktuálně platných snížených sazeb 10 % a 15 % do jedné sazby 12 %.  Základní sazba 21 % zůstává beze změn.

 • Služby a zboží, které doposud podléhaly sazbě 10 % se přesunují do sazby 12 %. Do této kategorie bude patřit například dodávka tepla, vodné a stočné, stravovací a ubytovací služby, léky,… 
 • Z 10% sazby do 21% sazby DPH se přesouvají například úklidové, kadeřnické a holičské služby. Rovněž ale i opravy obuvi, jízdních kol a prodej piva, které může aktuálně v rámci stravovacích služeb „na místě“ podléhat pouze 10% sazbě DPH.
 • Z 15% sazby do 12% sazby DPH míří rovněž i potraviny, dětské autosedačky a pohřební služby, ale i poskytování některých montážních prací (např. truhlářská výroba s montáží, či stavební práce v kategorii sociálního bydlení). 
 • Z 15% sazby do 21% sazby DPH se přesouvají i nealkoholické nápoje, včetně prodeje pramenité vody (výjimkou je prodej kohoutkové vody např. v restauraci, která podléhá 12% sazbě DPH), řezané květiny, palivové dřevo a služby související se sběrem komunálního odpadu. 
 • To, co již bylo v základní sazbě 21 % zůstává beze změn. 

Spotřební daň

Spotřební daň na alkoholické nápoje a tabákové výrobky (včetně cigaret IQOS) se zvyšuje. Tiché víno bude nadále podléhat spotřební dani se sazbou 0 %. 

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se zvedá na dvojnásobek. Nadále bude ale patřit do rozpočtu obcí. 

Zaměstnanecké benefity

Například u příspěvků na kulturní a sportovní potřeby, rekreaci, poukazy na nákup výrobků zdravotnického charakteru, nadlimitních stravenek, apod.. bude fungovat zastropování osvobození do výše poloviny průměrné mzdy ročně. Příspěvky, které tuto hranici překročí budou posuzovány jako součást mzdy a budou podléhat odvodům na sociální i zdravotní pojištění a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Zaměstnanci

U DPP/DPČ musí zaměstnavatel dohodářům určit písemně pracovní rozvrh a zaměstnance s rozvrhem nebo jeho změnou seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny. Tito zaměstnanci mají také nově právo na příplatky za práci o víkendech a svátcích, za práci v noci či ve ztížených pracovních podmínkách. Od ledna 2024 mají tito zaměstnanci také právo na placenou dovolenou.

Dále mají zaměstnavatelé povinnost sdělovat údaje o právech a povinnostech zaměstnance písemně, pokud to již neobsahuje dříve podepsaná pracovní smlouva. Nově lze smlouvy lze uzavírat také elektronicky.

Důležitou změnou je rovněž i to, že od 01. 07.2024 bude nutné hlásit všechny dohody na ČSSZ (i pod 10 tis. Kč/měsíčně).

Ostatní

 • Tiché víno, které sloužilo jako reklamní předmět a bylo opatřeno logem firmy již nebude možné uplatnit jako náklad/výdaj.
 • Osobní automobily bude moci uplatnit jako náklad/výdaj formou odpisů pouze do hodnoty 2 mil. Kč. Částky převyšující tuto hranici budou účtovány nedaňově. Maximální hodnota odpočtu DPH u těchto vozů bude 420 000 Kč.
 • Mimořádné odpisy bude možné využít pouze u automobilů na čistě elektrický pohon.
 • Cena dálniční známky pro vozidla do 3,5 t se zvýší z 1 500 Kč na 2 300 Kč.
 • Zaměstnancům, kteří využívají firemní vozidla i k soukromým účelům je jako součást mzdy účtováno 1 % z pořizovací ceny včetně DPH daného vozu, či 0,5 % pokud se jedná o nízkoemisní vozidlo. V roce 2024 bude u vozidel na čistě elektrický pohon účtováno ze mzdy jen 0,25 %.
 • Zdanění prodeje cenných papírů a podílů na obchodních společnostech při příjmech nad 40 mil. Kč se odsouvá na rok 2025.
 • Účetní jednotky, které většinu svých transakcí realizují v cizích měnách budou moci v cizích měnách vést i účetnictví. Jedná se o měny EUR, USD a GBP. Základ daně a daň je nutné přepočítat na české koruny a rovněž úhradu daně lze provádět nadále pouze v české měně (netýká se OSS). 
 • V následujícím roce bude možné nerealizované kurzové rozdíly nepromítat do základu daně. Tuto skutečnost je ale nutné správci daně předem oznámit.
 
Tyto změny v daňové legislativě vyžadují pozornost všech podnikatelů, kteří musí přizpůsobit své finanční plány novým podmínkám. 

KADAX účetnictví a daně s.r.o.

IČO: 17669880                        DIČ: CZ17669880

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE

© Copyright 2023 KADAX | Účetnictví třinec