Režim přenesení daňové povinnosti
u stavebních a montážních prací

TVŮRCE

KaDAX

Datum

09.08.2022

stavebni prace clanek blog

Co je režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací a jak funguje?

Režim přenesení daňové povinnosti neboli „tuzemský reverse charge“ je uplatňován u stavebních a montážních prací a je upraven zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH § 92e, obecně pak § 92a. Tato plnění se dále vykazují v kontrolním hlášení. Základním pravidlem pro poskytování plnění v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a je poskytnutí plnění plátci DPH v tuzemsku. Plnění se přiznává vždy k datu uskutečnění zdanitelného plnění, a to i v případě zaplacené zálohy a režim přenesení daňové povinnosti se vztahuje na celé plnění, včetně spotřebovaného materiálu a dopravy.

Jak zjistit, jestli práce podléhají tomuto režimu?

Stavební a montážní práce jsou vymezeny v klasifikaci CZ-CPA, kterou lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.

Pro ujištění, je ale pro mnohé podnikatele výhodné využití závazného posouzení na základě § 92h a 92i, kdy lze požádat o posouzení, zdali jejich činnost podléhá či nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. Toto posouzení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 10 000 Kč.

K režimu přenesení daňové povinnosti daňová správa, GFŘ i Komora daňových poradců zveřejnila mnoho podpůrných informací a příkladů. Mezi zástupci daňové správy a Komory daňových poradců bylo odsouhlaseno např.:
  • Příspěvek č. 359/22.02.12, který uvádí například, že se režim pro hlavní plnění použije i na plnění vedlejší. To se dá vysvětlit tak, že na samostatnou revizi elektroinstalace se režim přenesení daňové povinnosti neuplatní, ale na revizi, která byla poskytnuta v rámci dodávky elektroinstalačních prací se režim přenesení použije. Toto se týká rovněž dodání zboží s montáží, která je zanesena do klasifikace CZ-CPA.
  • Příspěvek č. 366/04.04.12, který uvádí, že těmito pracemi mohou být např. i opravy zařízení, jejichž instalace je stavební či montážní prací, jako je např. oprava klimatizace, nejsou-li tyto opravy zaneseny v jiném kódu. V jiném kódu mohou být zařazeny např. opravy elektrospotřebičů pro domácnost, ty v režimu přenesené daňové povinnosti nejsou, ačkoli jejich instalace ano.
Příklad – klimatizace kanceláře

Instalace klimatizace je zahrnuta v kódu 43.22.1, proto se jedná o stavební a montážní práce, která spadá do režimu přenesení daňové povinnosti. Jelikož se jedná o klimatizaci kanceláře, režim přenesení daňové povinnosti se vztahuje i na její údržbu a opravy, jak je uvedeno v daném kódu. Tento příklad se ale netýká klimatizace průmyslové, kdy se režim přenesení neuplatňuje.

Příklad – chladící pult na prodejně

Jeho instalace, je-li pevně napojen na elektroinstalaci, se řídí kódem 33.20. V tomto případě se režim přenesení neuplatňuje, viz. Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ.

KADAX účetnictví a daně s.r.o.

IČO: 17669880                        DIČ: CZ17669880

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE

© Copyright 2023 KADAX | Účetnictví třinec