Identifikovaná osoba: Co to znamená
a jaké jsou její povinnosti?

TVŮRCE

KaDAX

Datum

19.10.2022

mobile-phone-gf540caf4b_1920

Platíte si reklamu na facebooku nebo Googlu? Využíváte placenou verzi programu Canva? 

Nejste plátcem DPH, ale obchodujete se zahraničními subjekty? Je možné, že máte povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba. Dá se říci, že identifikovaná osoba je plátce DPH pouze pro činnosti, které poskytujete mimo ČR v rámci EU. Pro Českou republiku jste stále neplátcem. Získáte své DIČ, ale zároveň nemáte nárok na odpočet zaplacené DPH, jako je tomu u plného plátce DPH. Tato problematika se týká jak fyzických, tak právnických osob.

Povinnost registrace jako identifikovaná osoba máte v případě, že:

• přijmete službu z jiné země EU
• poskytnete službu do jiných zemí EU plátcům DPH
• za období 2 po sobě jsoucích let nakoupíte zboží z jiných států EU v hodnotě nad 326 000 Kč
• přijmete zboží s instalací a montáží od dodavatele, který je z jiné země EU

Jako příklad lze uvést:

• reklama na sociálních sítích Facebook, Instragram
• příjem z bannerů na Googlu a reklama na Googlu
• platba za grafický program Canva, či třeba Mailchimp

Pokud již nejste plátce DPH, můžete mít povinnost registrace jako identifikovaná osoba. V případě, že se Vás týká povinnost registrace jako identifikovaná osoba, povinnost registrace vzniká do 15 dnů od první takové přijaté či vystavené faktury.

Identifikovaná osoba je povinna podat daňové přiznání k DPH či souhrnné hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. V měsíci, kdy jste neposkytli ani nepřijali službu ze zahraničí, případně nenakoupili zboží není nutné přiznání podávat.

Jak fakturovat?

Jako identifikovaná osoba fakturujete zahraničnímu odběrateli s nulovou sazbou DPH. Takovou fakturu následně uvádíte v daňovém přiznání a souhrnném hlášení. Faktury vystavené do třetích zemí se netýkají registrace k identifikované osobě. V případě, že přijímáte zboží nebo službu z jiného státu EU máte povinnost DPH vypořádat v daňovém přiznání a zaplatit DPH.

Jelikož si nemůžete nárokovat odpočet DPH, protože nejste plátcem, ale identifikovanou osobou, může být výhodnější dobrovolná registrace k DPH. Tuto registraci však nezískáte automaticky. Finanční úřad bude vyžadovat doložení řady dokladů, a proto může proces registrace trvat dlouho, bez garance, že FÚ žádosti vyhoví. S tímto Vám však můžeme pomoci.

Zrušení registrace

Registraci identifikované osoby lze zrušit v případě, že Vám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých či poskytnutých služeb, či jste v tomto ani v předchozím roce nepořídili zboží v hodnotě nad 326 000 Kč z jiného státu EU, přestali jste vykonávat ekonomickou činnost nebo byla překročena hranice pro povinnou registraci k DPH.

KADAX účetnictví a daně s.r.o.

IČO: 17669880                        DIČ: CZ17669880

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE

© Copyright 2023 KADAX | Účetnictví třinec